Udalosti sa opakujú

Udalosti sa opakujú a niekedy dosť často.

Určite ste sa už neraz zamýšľali nad tým, že udalosti sa opakujú.

Prečo sa nám udalosti opakujú?

Je to naozaj zaujímavé!

Človek je totiž donútený robiť vo svojom živote stále rovnaké rozhodnutia a robiť stále tie isté chyby.

Prečo je tomu tak?

Zrejme preto,aby sa poučil a neopakoval tak nikdy viac svoj nepožadovaný vývoj udalostí.

Ak chceme zmeniť veci a okolnosti vo svojom živote,musíme mať proste iné myslenie a teda aj konanie, ako doteraz.

Nemal by tam byť žiadny citový vzťah k prežitým nepožadovaným okolnostiam.Človek by mal pokračovať ďalej tak,akoby sa nič nestalo,ale zároveň si z toho vziať aj ponaučenie.

Ľudia majú tendenciu časom zabúdať a tak sa znova dostávajú do tých istých koľají,sú opäť tam,kde nechceli byť.Nedokázali si proste zapamätať príčinu a následok svojich činov.Takže ani tento krát nezvládli odstrániť ani následok a situácia sa im opakuje.Opäť sa vytvorila tá istá príčina.

Veľkosť človeka sa ale nemeria podľa toho koľko krát spadol,ale podľa toho ,koľko krát dokázal znova vstať a pokračovať.Nezáleží veľmi na tom , kde sa nachádza práve teraz,ale ak neustále pracuje na sebe, dostáva tam kde sa pôvodne chcel dostať.

Človek má v sebe zabudované svoje podvedomé programy,ktoré riadia jeho život.Situácie sa nám opakujú hlavne kvôli týmto programom.Nechcú nás pustiť ďalej,lebo sme nevyriešili to,čo sme mali vyriešiť – urobiť,aby sme sa posunuli inam a tak napredovali správnym smerom. Situácie teda stagnujú a opakujú sa.Niekto to môže nazývať aj osudom.

 

Iba ponaučením sa,zmenou myslenia a konania totiž dokážeme zmeniť svoju budúcnosť!

 

Hovorí sa že nikdy nevstúpiš do tej istej rieky dvakrát.

A predsa sa nám stáva,že naše životné situácie sa neraz opakujú.

Prečo napríklad nedokáže zostať žiť v dnešnej dobe, ani minimum mladých ľudí vo svojej krajine, bez toho, aby boli spokojní a neodišli pracovať niekam do zahraničia?

Mnoho krát ľudia nemajú  veľmi na výber. Tam sa  dá totiž ešte vždy dobre zarobiť. Slovensko je napríklad krásna krajina, ale podľa väčšiny mladých ľudí, nie je schopné ponúknuť  vôbec  nič, svojim mladým obyvateľom. Stále sa totiž, ako štát, len spoliehame na nejakú pomoc, investíciu, či dotáciu zo zahraničia.

Mladí ľudia však medzi tým potrebujú nejako žiť.  Štátni úradníci  si umelo vylepšujú svoju štatistiku nezamestnanosti, iba obyčajným úbytkom ľudí ,na svojom umelo vytvorenom pracovnom trhu. Naši odborníci sú však už medzi tým, dávno v zahraničí. Ľudia sú často donútení ,neraz iba k vôli svojej zlej životnou situáciou, aj keď legálne, vycestovať za prácou do susedných štátov. Často krát však mladí ľudia vôbec  nie sú stotožnení s touto myšlienkou. Chceli by pracovať doma. Slovensko je predsa ich rodnou krajinou. Majú tu svoju rodinu  a predsa sú donútení odísť pracovať niekam za hranice svojho štátu, aby sa tak postarali o seba a svojich najbližších.Tu ale vznikajú  iba často zbytočné nezhody a rozbroje  v rodinách.

oheň

Aj naši starí otcovia museli neraz vycestovať za prácou niekam do Ameriky, aby  dokázali ako tak prežiť horšie časy.

Zdá sa, že  aj naša  doba nebude žiadnou výnimkou, i keď na žiadneho lenivca pečený holub ani doma a ani nikde vo svete nečaká.

Čo z toho vyplýva?

Udalosti sa opakujú.

Je zbytočné si namýšľať, že niekde dostanete niečo zadarmo.

Najprv musíte ponúknuť drevo piecke vy sami, aby vás zohriala. 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.