Pozitívne myslenie

Čo je to pozitívne myslenie?

Každý človek je vlastne zrodený k tomu, aby bol úspešný a šťastný. Neexistujú rodení smoliari a ani miláčikovia šťasteny. Bohatstvo tohto života je k dispozícii každému človeku rovnako a je len na ňom,ako s ním naloží.Ak raz dospejete k tomuto názoru, spoznáte tiež, že život vám v každej sekunde ponúka stovky možností, ako byť alebo sa stať úspešným.Keď sa vnútorne otvoríte, budete si neustále vedomí svojej vnútornej sily, a čím viac budete túto silu používať, tým častejšie sa budú objavovať tie neuveriteľné „náhody“, ktoré by ste inak nepovažovali za možné.Pre niektorých ľudí je dôležitá otázka, či sú predchádzajúce tvrdenia vedecky podložené. Ani prírodné zákony neboli zo začiatku dokázané, ale pravda nie je pravdou až vtedy, keď je dokázaná,pravda buď je, alebo nie je. Skutočnosť vždy predchádza vedeckému poznaniu.Preto je zbytočné spochybňovať existenciu tu popisovaných zákonov pozitívneho myslenia, lebo ich pôsobenie zažívate deň čo deň, aj keď väčšinou nevedome.Každý z nás by mal byť pánom svojich myšlienok, lebo myšlienky, ktorých sa nedokážeme zbaviť, sa stanú našim osudom. Ak si svoje myslenie nekontrolujeme my, potom ono kontroluje nás.

Mnohí ľudia však ani nie sú si vedomí možnosti, že vôbec môžu ovplyvňovať svoje myslenie.Toto chýbajúce uvedomenie je príčinou toho, že väčšina ľudí sa príliš málo zaoberá sama sebou.Aj tak má každý človek možnosť, aby myšlienku, ktorá sa v ňom objaví, odmietne, alebo ju domyslí až do konca, to znamená, že ju zoberie na vedomie ako najlepšiu možnosť.Z hry myšlienok sa postupne stáva hotový obraz, trvalá obrazová predstava, ktorá nalieha, aby bola uskutočnená. Takéto fantazijné obrazy sú našimi hlavnými obrazmi.

Pozitívne myslenie pomáha.

Pozitívne myslenie ako také nám môže neuveriteľne pomôcť,ale iba pozitívne myslieť nestačí.Dôležité je najmä konanie.

O slávnych ľuďoch veľmi často čítame, že mali obraz svojho cieľa neustále pred očami ako neotrasiteľnú predstavu, a to pri všetkom, čo robili, až konečne dosiahli cieľ.Rovnako tak musíte postupovať aj vy. Silno sa pripútajte k svojmu cieľu , v čo možno najrealistickejšej predstave a kroky nevyhnutné k dosiahnutiu tohto cieľa sa budú samé objavovať vo vašom vedomí.Sila našich myšlienok závisí na energii, ktorú do nich vkladáme, a na miere, s akou pripúšťame ich uskutočnenie. Naše myslenie ovláda aj naše cítenie.Duševné bloky ako strach, starosti, pochybnosti, pocity menejcennosti, hlavne pocit, že si úspech nezaslúžime, rozhodne bránia rozvinutiu našich tvorivých schopností.V živote človeka nevyjde veľa vecí.Mnohokrát zakopneme či sa popálime a vtedy sa z každej strany ozve dobre mienená rada: „Mysli pozitívne!“. Poviete si, no áno, ale koľkokrát ste sa tohoto odporúčania skutočne chopili a urobili to, čo je v ňom skryté? Pozitívne myslenie nie je iba hodiť všetko za hlavu ,alebo nasadiť si na nos ružové okuliare. Ide o vlastné nastavenie mysle na pozitívny smer a umenie k sebe priťahovať dobré a pre seba priaznivé okolnosti. Už ste to niekedy vyskúšali? Pojem pozitívne myslenie znie lákavo, o tom zrejme nemusíme diskutovať. Kto by sa predsa nechcel mať lepšie a priťahovať k sebe samé pozitívne veci? Život by bol podstatne jednoduchší a krajší, no otázkou ostáva ,tak prečo teda nie je? Ak odpoveď nepoznáte, povieme vám ju na rovinu a bez okolkov. Odpoveďou ste vy, vaša vlastná hlava ,vaše myslenie.Pozitívne myslenie nám pomáha k uskutočňovaniu našich snov.Cieľ, ktorý ste si stanovili, dosiahnete tým rýchlejšie, čím častejšie si budete vo vedomí vyvolávať zodpovedajúcu predstavu svojho želania. Najviac energie na realizáciu sa však uvoľní, keď budete radostne, dôverčivo a plní očakávania žiť v neustálom vedomí toho, že sa vaše želanie uskutoční.Neustále si uvedomujte, že splnenie vášho želania sa už dalo do pohybu a, že život pracuje v každom okamihu pre vás. Svoj cieľ môžete dosiahnuť vo veľmi krátkej dobe. Pociťujte radosť a vďačnosť za to, že splnenie vášho želania je už úplne blízko. Vnútorne sa otvorte a pripravte sa prijať realizáciu svojho želania,lebo váš sen sa stáva skutočnosťou a premietne sa do vášho reálneho života.obal cd najneobyčajnejšie tajomstvo

Earl Nightingale – Nejneobyčejnější tajemství

 

Nejneobyčejnejší tajemství je vlastne prvou hovorenou nahrávkou na svete o pozitívnom myslení.Nahrávka dala základ k založeniu odvetvia „rozvoj osobného rastu“ a oblasti dosahovania prosperity pomocou zmien v spôsobe myslenia.

Pozitívne myslenie je najintenzívnejšia sila vašej príťažlivosti.Dokáže vám neuveritelne pomôcť na vašej ceste za úspechom.