Pochvala

Pochvala ako mocný nástroj s čarovnou podstatou.

Život človeka je sprevádzaný rôznymi situáciami. Často sa v histórii ľudí prelínajú udalosti kladné s tými zápornými.Všetko je to len o uhle pohľadu jedincov ,alebo celých skupín.Od nepamäti sú kroky ľudí na tomto svete sprevádzané vojnami,katastrofami a inými pohromami,ktoré sa striedajú s malými úspechmi jednotlivcov.Úspechy viacerých jednotlivcov tvoria väčší úspech celku.Mnoho ľudí sa snaží žiť svoj život,čo najlepšie.Viacerí si však myslia,že sa im nič nedarí a sú menejcenní a neschopní.

Pochvala ako motivácia.

Ak chceme motivovať ľudí k väčším výkonom,musíme ich pochváliť.Vtedy sa v človeku prelomia akési mocné sily a vyburcujú ho, k ešte lepším výkonom.Pochvala je naozaj mocný nástroj a právom si zasluhuje našu pozornosť.

Rodičia si nevedia často poradiť so správaním svojich ratolestí a stále ich len kritizujú.

„Nesprávaj sa ako blbec.Nerob to,lebo spadneš.Nekrič ako pavián.“,časté výroky mnohých rodičov pri výchove svojich detí.Na čo ale v nich upriamujú pozornosť svojich ratolestí,na čo ich programujú.Presne na to,na čo nechcú.

Som presvedčený,že pochvalou sa dá dosiahnuť omnoho viac.Kritikou iba umocňujeme v človeku jeho neschopnosť a zaujatosť voči nemu.Veď čo asi dosiahne rodič neustálou kritikou detí? Veľmi veľa. Podvedome pôjdu presne tou cestou,na ktorú upriamuje energiu a ich pozornosť. Preto nikdy nekritizujme,ale radšej pochváľme aj keď občas je namieste aj zdravá kritika.

Pekne si to urobil.No to je ale krásne,to čo si namaľoval.Vidíš ako si si pekne upratal izbu.

Pochvala by mala byť v absolútnej prevahe.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.