Meditácia

Meditáciou sa dajú dosahovať ohromujúce výsledky.

Existuje veľmi presný mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa dá dosiahnuť splnenie všetkých vlastných túžob. Je to neuveriteľne zmyselný spôsob zhmotnenia reality. Musia byť ale dodržané nasledujúce štyri kroky:

1.,Meditáciou dokážeme vstúpiť do priestoru medzi myšlienkami.

Tento priestor je oknom, koridorom, transformačným vírom, ktorým osobná energia komunikuje s energiou kozmickou.

2.,Mali by sme mať  jasnú predstavu o cieli v tomto priestore.

3., Upustiť od závislosti na výsledku, pretože to zabraňuje opustenie priestoru.

4., Detaily ponechať na vesmíre.

Mať jasný cieľ vo vedomí je veľmi dôležité, ale tiež na druhej strane nemôžeme byť na tomto cieli závislý. Cieľ je teda v priestore a priestor má potenciál organizovať a vyladiť detaily potrebné k ovplyvneniu akéhokoľvek výsledku.

Stalo sa vám už niekedy , že ste sa snažili spomenúť si na nejaké meno, a i keď ste sa veľmi namáhali, bolo to bezvýsledné? Nakoniec ste svoje úsilie nechali tak a po malej chvíli ono meno blysklo vaším vedomím. Takýto mechanizmus funguje aj na splnenie všetkých túžob. Keď ste sa úporne snažili spomenúť si na meno, myseľ bola veľmi aktívna a rozbúrená. Ale nakoniec, rozčarovaní neúspechom, ste to nechali tak a myseľ sa pomaly ukľudnila natoľko, že dosiahla takmer nehybnosti, a odrazu ste vkĺzli do priestoru medzi myšlienkami, kde bola vaša túžba, spomenúť si ,vypustená a čoskoro aj spracovaná. Jedným z najjednoduchších spôsobov ako vkĺznuť do takéhoto stavu vedomia, alebo časo-priestoru, je meditácia.